Baccarat


Hvis du er pa utkikk etter et spill med en lav house edge og som er lett a l?re
vil du se at baccarat er noe for deg. Pa det beste bettet du kan fa er house edgen
pa bare 1.06% og selve spillet er nesten like enkelt som a legge to pinner i kryss.

Baccarat

Hvordan spille:

Baccarat er strengt tatt et spill om odds. Kort forklart gar spillet ut pa at du skal satse penger pa om “banker” eller “player” far hoyest sammenlagt verdi av to kort utdelt hver med bildesiden opp. Du kan ogsa satse penger pa at de to far lik verdi pa de utdelte kortene.

Det som gjor at spillet har regler som ma l?res er at kortene ikke helt folger de patrykte verdiene. Nedenfor folger reglene satt opp pa en litt mer oversiktlig mate.

– Alle kortene under ti er verdt det som er trykt pa dem, ess er verdt 1 og kortene fra og med ti er verdt 0. Fargen betyr ingenting.

– Spillet begynner ved at man satser pa “banker” eller “player. Etter at det er gjort deles det ut to kort til bade banker og spiller, alle med bildesiden opp.

– Den sammenlagte verdien av to kort regnes ut ved at man beholder det hoyre tallet i et eventuelt tosifret tall. Dette vil for eksempel si at hvis kortene er 5 og 8 som blir 13, stryker vi titallet og sitter igjen med 3. Pa denne maten vil “scoren” alltid bli mellom 0 og 9.

– Et tredje kort kan bli delt ut til player eller banker avhengig av de folgende reglene:

-Hvis player eller banker har 8 eller 9 til sammen star begge. Denne regelen overstyrer alle andre.

-Hvis player har 5 eller lavere far han et kort til og star pa andre kort.

-Hvis player star vil banker fa et nytt kort hvis han har 5 eller lavere sammenlagt. Hvis player derimot far kort kan tabellen under brukes til a bestemme om banker skal sta eller fa kort.

 

-Nar sa den endelige scoren blir sammenliknet er vinneren den med det hoyeste tallet. 9 vil derfor v?re en sikker vinner. Hvis du bettet pa banker vil du vinne like mye som du satset minus 5% i rake. Det vanlige pa online casinoer er at raken rundes av til n?rmeste 25c eller quarter. Satser du pa player vinner du like mye som du satset.

House edgen

Baccarat er et av de sikreste veddemalene du finner pa et casino, sa lenge du ikke better pa tie. Tabellen under viser house edgen pa alle mulige bets. Et tie vil som regel gi 8:1 eller 9:1 i gevinst.

 

Sannsynligheter i atte korts baccaret
Bud Kombinasjoner Sannsynligheter House Edge
Bank 2,292,252,566,437,888 45.86% 1.06%
Player 2,230,518,282,592,256 44.62% 1.24%
Tie 475,627,426,473,216 9.52% 14.36%

 

Nb: Hvis et tie bet gir 9:1 i gevinst faller house edgen til 4.80%.

Det er verdt a merke seg at baccarat kan spilles med f?rre kortstokker og at dette vil endre forskjellen i house edgen mellom player og banker slik at player og tie bet oker, men endringen er i tiendedels prosent.